A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

Het organiseren van degustaties is wel het voornaamste werkingsmiddel van de A.O.S.S.L. vzw. Jaarlijks worden vijf à zes van die avonden ingericht, met gemiddeld zeventig aanwezigen. Eminente specialisten uit de Wereld van de wijn worden aangesproken om te zorgen voor informatie en voor commentaar. Door in te gaan op de uitnodiging van de vereniging, dragen deze niet alleen bij tot het hoog niveau van de proefavonden, maar kunnen zij ook getuigen van de ernst en de kritische onderlegdheid die de deelnemers aan die avonden aantonen bij de beoordeling van de voorgestelde wijnen.

De degustaties staan in eerste instantie open voor de leden en hun partners. Ten uitzonderlijke titel kunnen ook niet leden deelnemen, mits zij werden uitgenodigd door een actief lid.