A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

Vijfentwintig jaar degustaties bij onze Amicitia heeft voor schitterende momenten gezorgd, heeft wijnontdekkingen opgeleverd, maar heeft af en toe ook voor lichte wrijvingen gezorgd, dit door beoordelingsverschillen tijdens de commentaar op de gedronken wijnen. Een en ander heeft ons, binnen het bestuur, ertoe doen besluiten om de beoordelingsgraden voor een gedronken wijn te verfijnen.

Na grasduinen in het verleden zijn we op de "Bessemansschaal" gestoten.

Jef Bessemans was direkteur aan de toenmalige Provinciale School COOVI-CERIA te Anderlecht. In deze functie leverde hij pionierswerk door aan wijnliefhebbers een degelijke cursus aan te bieden via avondleergangen. Jef Bessemans was ook één van de eerste lesgevers van de AOSSL of datgene waaruit de Amicitia ontstaan is.

Bij het beoordelen van wijn kwoteerde hij het edele vocht niet met punten of halve punten, maar vereenvoudigde hij de beoordeling tot 7 klassen, hier afgebeeld.

QUOTERINGSSCHEMA

Quotering

Omschrijving

Bessemansschaal

Analoog punten/20

Algemeen

Simonne Wellekens

AA

19-20

Uitzonderlijk

Topwijn

A+

17-18

Uitstekend

Zeer goede wijn

A

16-15

Zeer goed

Betere wijn

B+

13-14

Goed

Goede wijn

B

12

Voldoende

Correcte wijn

B-

11

Onvoldoende

Banale wijn

C

10

Slecht

Slechte wijn

Het is dan ook passend dat onze vereniging deze basisregels in acht neemt.

Enkele toelichtingen:

AA: Goede wijn behoeft geen krans, maar klassewijn verdient een pluim. Klassewijn hoeft niet per definitie duur te zijn integendeel zelfs.

A+: Een uitstekende, zeer goede wijn die ofwel door zijn schitterende neus, zijn prachtig palet en zijn lengte een harmonie vertoont die hem een vierde dimensie geeft, maar net "het op de wolken lopen" nog niet heeft.

A: De betere, zeer goede wijn waarin de kracht, het evenwicht en de lengte hem laten uitstijgen boven het allendaagse van een goede wijn

B+: Een goede wijn die door zijn harmonie ons waardering doet opbrengen voor wat de wijnbouwer uit zijn hoed toverde.

B: Een correcte wijn, een product de naam wijn waardig maar geen extra lofbetuiging kan verwerven: gewoon een eerlijk product.

B-: Een wijn zonder fouten, maar voldoet niet of niet meer aan bepaalde verwachtingen:

Ofwel is hij wazig of troebel, schraal en onbestaande aan neus of mond.

Ofwel is hij over zijn hoogtepunt en spreekt u niet meer aan (dit kan dus evengoed een topkasteel als een landwijn overkomen).

Ofwel is hij uit balans door AMT-verhoudingen die storend overkomen.

C: Een wijn die een fout bevat, al dan niet door vinificatie, lagering of transport.

Gezien het feit dat we veronderstellen de prijs van de wijn niet vooraf te kennen, is het misschien mogelijk, op het einde van de avond, na het bekendmaken van de prijzen, een sterretje te plaatsen naast de gegeven kwotatie. Dit sterretje heeft voor u dan de betekenis dat u de wijn bijzonder waardeert omwille van zijn prijs-kwaliteit-verhouding. Beantwoordt de prijs voor u aan de gedegusteerde kwaliteit, plaatst u uiteraard geen sterretje, want dan spreekt de kwotering voor zich. Een sterretje plaatsen is dus eigenlijk een koopadvies geven.

 

Jos Klykens

De annuleringsvoorwaarden voor degustaties, cursussen en wijnreizen vindt u hier.

 

U kan de instructies lezen wanneer u het volgende Pdf-document aflaadt: klik hier.

U kan lid worden van de A.O.S.S.L. vzw mits uw kandidatuur wordt goedgekeurd door het Bestuursorgaan.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar dit artikel "Maak kennis met onze wijnclub". 

Nadien kan u uw lidmaatschap telkens verlengen voor één jaar. Voor de lidmaatschapsbijdrage klik hier.

De activiteiten van de A.O.S.S.L. zijn (tenzij anders vermeld) voorbehouden voor de leden van de wijnvereniging.

Degustaties kunnen echter bijgewoond worden door niet-leden, mits zij uitgenodigd worden door een bestuurslid. Voor verdere informatie klik hier.

Alle activiteiten van de A.O.S.S.L. vind u onder de Frontpagina