A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

U bevindt zich nu op de website van de A.O.S.S.L. vzw (verder de AOSSL genaamd). Alle voorkomende informatie en inhoud in deze website zijn onderhevig aan de hier volgende voorwaarden en uw toegang tot deze website en verder gebruik ervan veronderstellen volledige acceptatie van deze voorwaarden.

De huidige site is bedoeld om informatie te verschaffen over de AOSSL alsook over de activiteiten aangeboden door de AOSSL. De hier geboden informatie is echter alleen een introductie tot de diensten van de AOSSL en is daarom niet contractueel bindend. Om enige vorm van contractuele afspraken aan te gaan, adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met de AOSSL.

Hoewel de AOSSL zijn best doet om accurate en recente informatie te geven op deze website, kunnen onnauwkeurigheden, achterhaalde informatie of typefouten voorkomen. Daarom geeft de AOSSL geen garanties en doet het bedrijf geen uitspraken over de nauwkeurigheid of volledigheid van de hier geboden informatie. Bovendien accepteert de AOSSL geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site. De teksten, namen, afbeeldingen, logo's en foto's die de AOSSL's diensten weergeven, zijn in het bezit van de AOSSL en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden. Het feit dat er tijdens het gebruik van deze site verwijzingen naar derden gemaakt worden, die gericht zijn op informatie, inhoud, goederen, producten, totstandkoming of diensten, naar merknaam, merkteken, fabrikant of anders, betekent niet automatisch bevestiging, goedkeuring of aanbeveling en houdt niet automatisch verband met de AOSSL. Verder mag deze website niet worden verbonden aan andere websites die niet onder beheer vallen van de AOSSL of in onderhoud van het bedrijf zijn. De AOSSL heeft niet alle sites gecontroleerd die verbonden zijn met deze site en is niet verantwoordelijk voor deze verbonden sites, de daartoe behorende off-site pagina's of andere pagina's die zijn verbonden met de desbetreffende pagina's. De AOSSL biedt deze links alleen aan als extra service en deze links impliceren niet de goedkeuring van de AOSSL met betrekking tot deze sites.

Gebruik van deze site geschiedt op eigen risico. Noch de AOSSL, noch enige andere partij, betrokken bij het creëren, produceren of presenteren van deze site, is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, voortvloeiende, indirecte of strafbare schade, voortkomend uit uw toegang tot of uw gebruik van deze site. Zonder dat het voorgaande beperkt wordt, biedt de AOSSL alles op deze site aan "als zijnde" en "indien beschikbaar", zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopmogelijkheid, geschiktheid voor speciale doeleinden of het voorkomen van inbreuk op andermans intellectuele bezitsrechten.

De AOSSL is gerechtigd aanpassingen, verbeteringen, correcties en/of veranderingen aan te brengen op deze website en deze voorwaarden, mits deze tijdig aangekondigd worden.

In het geval dat enig deel van deze voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, zal het onuitvoerbare deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende rechtgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk te benaderen. De geldigheid van de overige onderdelen zal worden behouden.

Indien de AOSSL niet op uitvoering van deze voorwaarden kan aandringen en deze niet kan afdwingen, kan dit niet worden gezien als afbraak van de voorwaarden. Noch de gedragscode van één der partijen hier genoemd, noch de handelsgebruiken kunnen de hier genoemde voorwaarden wijzigen.

Indien deze voorwaarden niet volledig kunnen worden geaccepteerd, vragen wij u om deze website onmiddellijk te verlaten.