A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

De A.O.S.S.L is een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht op 25 maart 1999.

Haar statuten verschenen onder nummer 15.501 in de Bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 30 november 1999, zij werden gewijzigd op 19 maart 2004 en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Op 10 februari 2023 zijn de aangepaste statuten, conform het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Deze aangepaste statuten vervangen alle voorgaande statuten van de vereniging die in het Staatsblad voorheen gepubliceerd werden.

Het toegekende ondernemingsnummer is 0467 319 868 (RPR).

Klik hier om de statuten per mail aan te vragen.