A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

De A.O.S.S.L. vzw wordt geleid door een Bestuursorgaan van hoogstens 12 Leden, benoemd door de Algemene Vergadering onder de gezellen voor een vernieuwbaar mandaat van vier jaar. Het Bestuursorgaan bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester, en verder hoogstens negen beheerders.

Titel

Naam

Voorzitter

Jan Van Heuverswyn

Ondervoorzitter

Jos Klykens

Penningmeester

Jos Van Assche

Secretaris en Webmaster

Joris François

 

Overige beheerders:

Laura Hermans

Ann Holderbeke 

Eline Philippe

Wim Philippe

Koen Van den Bergh

Honoraire voorzitters:

Steven Everaert

Jan Craps

Marc Deurinck

 

Maatschappelijke zetel: F. Vermeylenstraat 16 bus 501 - 3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0467.319.868 (RPR)

Website: https://www.wijnclubleuven.be

Bankrekeningen AOSSL: 068-2309651-11 (IBAN BE30 0682 3096 5111)

 

Verdere informatie kunnen wij u verschaffen mits u een e-mail stuurt naar: Info-aanvraag