A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

Op initiatief van enkele vrienden die later tot de oprichters van een meer gestructureerde vereniging zouden behoren, werd in september 1978 een vrijetijdscursus over wijnkennis georganiseerd. In 2013 was deze cursus wijnkennis aan zijn 39°editie toe.

Om de verworven kennis en de gesmede vriendschappen te bestendigen, werd in 1981 een vriendenkring opgericht, die terecht de benaming kreeg "Amicitia Oenologica Sedes Sapientiae Lovaniensis", afgekort A.O.S.S.L. De Sedes Sapientiae verwijst naar de patrones van de Katholieke Universiteit Leuven. Meerdere leden behoorden tot het academisch en logistiek personeel van de Universiteit.

De wijncursus werd aangevuld met wijnproefavonden om de wijnkennis verder te ontwikkelen.

In 1999 werd de wettelijke structuur van een vereniging zonder winstpersoonlijkheid aangenomen. Op 25 maart 1999 ging de stichtingsvergadering door van de nieuwe entiteit "Amicitia Oenologica Sedes Sapientiae Lovaniensis, vereniging zonder winstoogmerk", afgekort A.O.S.S.L. v.z.w.

De vereniging telt thans 42 stichtende leden, gezellen genaamd, en een onbeperkt aantal gewone leden. De gezellen vormen samen de Algemene Vergadering, die het hoogste gezagsorgaan is in de v.z.w.

De vereniging richtte zich initieel tot de Leuvense regio, maar vele van de nu meer dan 90 leden tellende vereniging komen van ver buiten dit gebied.