A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

De lidmaatschapsbijdrage voor 2024
 

Voor één persoon:

- 55,00 euro met papieren Blauwe Boekje (ons tweemaandelijks ledenblad) opgestuurd per post

of

- 40,00 euro met elektronisch Blauwe Boekje in pdf-formaat opgestuurd per e-mail

Twee personen (koppels die beiden lid zijn):

- 85,00 euro met papieren Blauwe Boekje opgestuurd per post

of

- 70,00 euro  met elektronisch Blauwe Boekje in pdf-formaat opgestuurd per e-mail

Geen lidmaatschap maar wel ledenblad:

- 30,00 euro papieren Blauwe Boekje opgestuurd per post voor één jaar

of

- 15,00 euro elektronisch Blauwe Boekje in pdf-formaat opgestuurd per e-mail voor één jaar

Het lidmaatschap wordt definitief na tijdige ontvangst van de aanmelding via de website én de overschrijving. 

 

Inschrijving

Het volstaat een aanvraag te doen aan het Bestuursorgaan, dat hierover een beslissing neemt. Het spreekt voor zich dat eventueel gevolgde wijncursussen of parate wijnkennis tot aanbeveling strekt. Na positief advies van het Bestuursorgaan kan u op die manier als nieuw lid aanvaard worden.

Contacteer ons per e-mail via een mail naar Info-aanvraag .

Lidmaatschap van de AOSSL vzw geeft u recht op:

- deelname aan activiteiten die uitsluitend of in hoofdzaak open staan voor de leden

   (wijnproefavonden; reizen; kapittel; nieuwjaarsreceptie; vervolmakingcursussen);

- deelname aan onze activiteiten tegen ledenprijs;

- ons tweemaandelijks tijdschrift het “Blauwe Boekje”

   (5 exemplaren per jaar; verschijnt niet in de periode juli - augustus)

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW. Op aanvraag sturen we u een factuur.

 

Namens het Bestuursorgaan van de AOSSL vzw,

Jan Van Heuverswyn,
Voorzitter AOSSL vzw