A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

De laatste initiatiewijncursus had plaats in 2013. Tot nader order zijn er geen cursussen meer gepland in de toekomst. Mocht dit toch het geval zijn dan maken wij dit kenbaar op de frontpagina.

Deze wijncursus richtte zich tot de wijnliefhebber die een theoretische en praktische basiskennis wenst te verwerven. De lessenreeks wordt georganiseerd door de A.O.S.S.L. vzw, en geleid door een deskundige ter zake, met name de oenologische raadgever van de vereniging Prof. Dr. Kristof Van Hecke.

Het gaat om een brede inleiding tot de wijnkunde, gespreid over een zestal avonden, wekelijks van 19.30 tot 22.30 uur tijdens de maanden september tot en met december.

Iedere avond vangt aan met een geografisch opgebouwde, theoretische uiteenzetting over de wijnbouw. De uiteenzetting wordt gevolgd door een praktische oefening in het wijnproeven van 6 wijnen van de besproken streek.

De inschrijvingsprijs bedroeg in 2013 €375,00 (en €340,00 voor de -35 jarigen) , inclusief de syllabi en de wijnen, een gratis deelname aan één wijndegustatie van de A.O.S.S.L. en één jaar lidmaatschap van de vereniging. Dat houdt in dat de cursist één jaar het tijdschrift van de vereniging ontvangt en uitgenodigd wordt aan ledenprijs deel te nemen aan de degustaties.